Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Nagłówek

Aktualności

Harmonogram zajęć grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego obowiązujący w IV kwartale 2018 r.

Harmonogram zajęć grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego obowiązujący w IV kwartale 2018 r.

Nabór wniosków w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku ogłasza nabór wniosków w ramach środków Funduszu Pracy pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych” na: - organizację staży, - organizację prac interwencyjnych, - szkolenia indywidualne, pod gwarancje zatrudnienia pracodawców.

Informacja dot. zmian w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce (kliknij..)

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r. przepisów w zakresie zatrudnienia cudzoziemców, wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 poz.1543), Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował ulotki informacyjne dla cudzoziemców z państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zainteresowanych podjęciem pracy...

Projekt pn. "Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" (kliknij..)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest partnerem w projekcie, którego liderem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, który wraz z pozostałymi partnerami realizuje Projekt pn. "Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" finansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie we współpracy z partnerami społecznymi na...

Plakat Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania Gospodarki zapraszający do udziału w projekcie Przystanek-Praca

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki zaprasza do udziału w projekcie Przystanek-Praca. Szczegóły w załączonym plakacie.

Program regionalny "Praca dla Pomorzan w 2018 roku"

W dniu 16 lutego 2018 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku a Powiatowym Urzędem Pracy w Pucku, dotyczące realizacji Programu Regionalnego "Praca dla Pomorzan". Szczegóły w załączeniu do artykułu.

Informacja o terminach wypłat świadczeń dla bezrobotnych

W zakładce „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy – Terminy wypłat zasiłków i świadczeń dla zarejestrowanych bezrobotnych” zostały zamieszczone informacje o terminach wypłat w miesiącu maju i czerwcu 2018 roku.

Obrazek dla: Praca dla młodych - zakończenie realizacji programu

Praca dla młodych - zakończenie realizacji programu

W związku z zakończeniem programu związanego z refundacją części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia (art.150 f) nabór wniosków został wstrzymany.

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów otrzymanych w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2019 r. oraz wniosek do US

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów otrzymanych w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2019 r. Szczegóły w zakładce Rynek pracy - Aktualności urzędu

Obrazek dla: Informacja dla osób podejmujących pracę

Informacja dla osób podejmujących pracę

Zanim podejmiesz pracę, poznaj swoje prawa, szczegóły pod adresem: http://www.prawawpracy.pl/

Wyświetlanie 1 - 10 z 11 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę