Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Nagłówek

Aktualności

Projekt pn. "Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" (kliknij)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest partnerem w projekcie, którego liderem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, który wraz z pozostałymi partnerami realizuje Projekt pn. "Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" finansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie we współpracy z partnerami społecznymi na...

Obrazek dla: Dodatkowy nabór wniosków z Krajowego Fundusz Szkoleniowego

Dodatkowy nabór wniosków z Krajowego Fundusz Szkoleniowego

Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego odbędzie się w terminie od 19.04.2018 r.do 26.04.2018 r. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania, Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Dokumenty dot. finansowania kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Plakat Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania Gospodarki zapraszający do udziału w projekcie Przystanek-Praca

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki zaprasza do udziału w projekcie Przystanek-Praca. Szczegóły w załączonym plakacie.

Program regionalny "Praca dla Pomorzan w 2018 roku"

W dniu 16 lutego 2018 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku a Powiatowym Urzędem Pracy w Pucku, dotyczące realizacji Programu Regionalnego "Praca dla Pomorzan". Szczegóły w załączeniu do artykułu.

Informacja o terminach wypłat świadczeń dla bezrobotnych

W zakładce „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy – Terminy wypłat zasiłków i świadczeń dla zarejestrowanych bezrobotnych” zostały zamieszczone informacje o terminach wypłat w miesiącu maju i czerwcu 2018 roku.

Obrazek dla: Praca dla młodych - zakończenie realizacji programu

Praca dla młodych - zakończenie realizacji programu

W związku z zakończeniem programu związanego z refundacją części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia (art.150 f) nabór wniosków został wstrzymany.

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów otrzymanych w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2019 r. oraz wniosek do US

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów otrzymanych w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2019 r. Szczegóły w zakładce Rynek pracy - Aktualności urzędu

Obrazek dla: Informacja dla osób podejmujących pracę

Informacja dla osób podejmujących pracę

Zanim podejmiesz pracę, poznaj swoje prawa, szczegóły pod adresem: http://www.prawawpracy.pl/

Obrazek dla: Ważne zmiany w rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących

Ważne zmiany w rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących

Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub poszukującą pracy i chcesz dokonać rejestracji przez Internet skorzystaj ze strony: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=22110#/panelOgolny

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę