Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Nagłówek

Aktualności

Dodatkowy nabór wniosków ze środków KFS

Ogłaszam dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze śrokdów KFS w terminie od 15.11.2018 r. do 20.11.2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Do pobrania" - Pracodawcy i Przedsiębiorcy - Dokumenty dot. finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Obrazek dla: Ważna informacja dotycząca posiadanych środków finansowych

Ważna informacja dotycząca posiadanych środków finansowych

Informujemy, że aktualnie posiadamy środki finansowe na dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej oraz refundacje doposażenia stanowisk pracy. Brak natomiast środków na staże i prace interwencyjne.

Harmonogram zajęć grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego obowiązujący w IV kwartale 2018 r.

Harmonogram zajęć grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego obowiązujący w IV kwartale 2018 r.

Nabór wniosków w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku ogłasza nabór wniosków w ramach środków Funduszu Pracy pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych” na: - organizację staży, - organizację prac interwencyjnych, - szkolenia indywidualne, pod gwarancje zatrudnienia pracodawców.

Informacja dot. zmian w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce (kliknij..)

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r. przepisów w zakresie zatrudnienia cudzoziemców, wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 poz.1543), Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował ulotki informacyjne dla cudzoziemców z państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zainteresowanych podjęciem pracy...

Projekt pn. "Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" (kliknij..)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest partnerem w projekcie, którego liderem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, który wraz z pozostałymi partnerami realizuje Projekt pn. "Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" finansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie we współpracy z partnerami społecznymi na...

Plakat Stowarzyszenia Aktywnego Wspierania Gospodarki zapraszający do udziału w projekcie Przystanek-Praca

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki zaprasza do udziału w projekcie Przystanek-Praca. Szczegóły w załączonym plakacie.

Program regionalny "Praca dla Pomorzan w 2018 roku"

W dniu 16 lutego 2018 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku a Powiatowym Urzędem Pracy w Pucku, dotyczące realizacji Programu Regionalnego "Praca dla Pomorzan". Szczegóły w załączeniu do artykułu.

Obrazek dla: Praca dla młodych - zakończenie realizacji programu

Praca dla młodych - zakończenie realizacji programu

W związku z zakończeniem programu związanego z refundacją części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia (art.150 f) nabór wniosków został wstrzymany.

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów otrzymanych w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2019 r. oraz wniosek do US

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów otrzymanych w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2019 r. Szczegóły w zakładce Rynek pracy - Aktualności urzędu

Wyświetlanie 1 - 10 z 12 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę