Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Nagłówek

Aktualności

Informacja dot. składania wniosków 500 + na nowy okres

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. można już składać wnioski o 500 + na nowy okres świadczeniowy. Szczegóły na stronie internetowej ministerstwa : http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,9007,zawnioskuj-o-500-na-nowy-okres-swiadczeniowy.html

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów otrzymanych w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2019 r. oraz wniosek do US

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów otrzymanych w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2019 r. Szczegóły w zakładce Rynek pracy - Aktualności urzędu

Zmiany dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku

Zmiany dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku. Nowy regulamin oraz druk wniosku o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków KFS został udostępniony w zakładce „Do pobrania” – Pracodawcy i Przedsiębiorcy

Ważne dla bezrobotnych !!!

WAŻNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH- Zapraszamy do składania wniosków na bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, bony zatrudnieniowe oraz dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej (druki do wypełnienia w zakładce „Do pobrania- Bezrobotni i poszukujący pracy). Spotkania informacyjne w lutym: 9, 10,16 i 17 – porady grupowe w siedzibie urzędu, pok. Nr 12 Klub Pracy.

Spotkania Informacyjne

WAŻNE ! W każdą środę o godz. 10.00 zapraszamy pracodawców i przedsiębiorców na spotkania informujące o możliwościach wsparcia finansowego przy zatrudnianiu osób bezrobotnych ( w siedzibie urzędu, pok. nr 12 Klub Pracy).

Praca dla młodych

PRACA DLA MŁODYCH- Wznawia się nabór wniosków o refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 r. ż. (druki do wypełnienia w zakładce „Do pobrania”- Pracodawcy i przedsiębiorcy).

Ważne dla pracodawców !!!

WAŻNE DLA PRACODAWCÓW – Zapraszamy do składania wniosków na staże, prace interwencyjne i refundacje kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych ( druki do wypełnienia w zakładce „Do pobrania”- Pracodawcy i przedsiębiorcy).

Informacja o planie szkoleń grupowych w 2017 roku

Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych znajduje się w zakładce: „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy" - „Podnoszenie kwalifikacji" - „Szkolenia i bony szkoleniowe". Rekrutacja na szkolenia grupowe trwa do 15 lutego 2017 roku.

Informacja dla osób podejmujących pracę

Zanim podejmiesz pracę, poznaj swoje prawa, szczegóły pod adresem: http://www.prawawpracy.pl/

Ważne zmiany w rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących

Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub poszukującą pracy i chcesz dokonać rejestracji przez Internet skorzystaj ze strony: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=22110#/panelOgolny

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę