Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Ponowny start III

Cel główny projektu: Zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych z powiatu puckiego, w wieku powyżej 30 r.ż., znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, osób w wieku powyżej 50 r.ż., o niskich kwalifikacjach.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę